Grups

Grups

La coral infantil consta de diversos grups de cantaires, que participen tant en activitats organitzades pel S.C.I.C. com per la nostra coral. Ens organitzem en 4 grups en que tant els assajos com les activitats que es duen a terme estan adaptades a les diferents edats, treballant tant per separat com conjuntament